Wat doen we allemaal?


Bij de start van het nieuwe schooljaar willen ik u graag informeren over de lessen bewegingsopvoeding van uw kleuter. Waarom is beweging belangrijk voor uw kleuter? 
- Ze leren hun lichaam bewust gebruiken in ruimte en tijd 
- Ze leren groot-motorisch te bewegen
 - Ze ontwikkelen een duidelijke voorkeurszijde 
- Ze ontwikkelen de vaardigheid van expressief bewegen 
- Ze leren rekening houden met gezondheid en veiligheid 
- Ze leren respectvol omgaan met materiaal 
- Ze leren respectvol omgaan met andere kleuters 
- Het zelf ontdekkend ontwikkelen van diverse vaardigheden door te experimenteren

Naast dit alles beleven we natuurlijk ook veel plezier aan het bewegen en kan iedereen zich goed voelen in de groep zodat het zelfvertrouwen van uw kleuter groeikansen krijgt.
De kinderen aanzetten tot bewegen is dan ook ons grootste doel.Spelen, springen, lopen, fietsen…alles is fijn! Onze turnles start altijd met een opwarming. Wanneer de kinderen opgewarmd zijn gaan we over tot de kern. Experimenteren, exploreren of iets herhalen. Het gebeurt steeds in verschillende werkvormen naargelang de leeftijd van de kls ( vrij spel, doorschuifsysteem, in hoekjes, geleid). We sluiten de les steeds af met een rustig moment. Als het mogelijk is, zorg ik ervoor dat we in thema kunnen turnen.Dit is heel verruimend voor de kleuters en zo wordt de lijn met de klaspraktijk ook doorgetrokken

De volgende activiteiten komen regelmatig aan bod tijdens de lessen bewegingsopvoeding :

-      Bewegen met klein materiaal: ballen, hoepels, touwtjes, doeken,...
-      Bewegen met groot materiaal: toestellen, banken,…
-      Ritmiek en expressie: dansexpressie, relaxatie, ritmiek, schrijfdans,...
-      Spel: vrij spel, tikspelen, new games zoals de parachute,…
-      Bewegen in een ander milieu: schattenjacht, speelpleinspelen,…


Dus op naar een Sportief jaar

Juf Griet Geen opmerkingen:

Een reactie posten